Rekryteringsmetod

Låt oss hitta ditt drömjobb
Vi är

People of Finance & interim

Vi är måna om att du fattar rätt beslut i din karriär. Därför kan du som kandidat förvänta dig ett bemötande där vi inte bara tittar på din meritlista utan också är intresserade av att förstå vem du är som person och vilka preferenser du har på din nästa arbetsgivare. Vare sig du söker fast tjänst eller är konsult.

En inblick i hur vi sköter

Vår rekryteringsprocess

Analys av kompetenser

Vi använder välutvecklade metoder för att noggrant utvärdera dina kompetenser, både inom expertis och personlighet. Vårt mål är att på bästa sätt fånga upp alla dina styrkor och förmågor inför kommande uppdrag.

Förstudier

Vi skräddarsyr matchningen mellan din profil och företagets behov, tar hänsyn till dina unika styrkor, preferenser, mål och tillgängliga möjligheter. 

Väletablerat nätverk

Vårt väletablerade karriärnätverk ger oss en betydande fördel idag, och vi prioriterar långsiktiga samarbeten med alla våra kunder.

valideringsverktyg

Vi har utformat flera olika verktyg för att bedöma din lämplighet som kandidat, med fokus på både de viktiga och önskvärda kompetenserna som definierats av kunden.

Utvärdering

Vi styr hela processen från början till avslutningsförhandlingar och upprätthåller en kontinuerlig dialog med dig som kandidat för att garantera din trygghet under hela rekryteringsprocessen. Genom hela processen och även efteråt är vi din betrodda rådgivare. 

Intresserad av att bli en del av vårt nätverk?

Att vara konsult

Vi betraktar vår relation med dig som konsult från flera perspektiv. Vi fungerar som din representant inför framtida uppdrag, din samarbetspartner för att diskutera karriärstrategier, ditt stöd och bollplank under uppdragen. Genom lyckade interimslösningar bidrar vi till din karriärutveckling och löser samtidigt våra kunders behov.

Att bli rekryterad

Din karriärutveckling och personliga mål är viktiga för oss. Därför kan du förvänta dig ett bemötande där vi inte bara granskar din meritförteckning, utan också intresserar oss för att förstå vem du är som person och vilka kriterier du har för din nästa arbetsgivare.