Talents of Sweden
Välkommen till

Talents of Sweden

Välkommen till

Talents of Sweden

Skriv din text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat iaculis mollis. In sagittis libero ac condimentum faucibus. Vestibulum nec dapibus nulla. Sed pretium sollicitudin lectus non molestie. Vivamus accumsan ultrices turpis, nec maximus arcu hendrerit in. Suspendisse vehicula ultrices tortor eu accumsan.

Välkommen till

Talents of Sweden

Skriv din text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat iaculis mollis. In sagittis libero ac condimentum faucibus. Vestibulum nec dapibus nulla.

Välkommen till

Talents of Sweden

Skriv din text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat iaculis mollis. In sagittis libero ac condimentum faucibus. Vestibulum nec dapibus nulla.

Rubrik

Skriv text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ipsum non nisl consectetur malesuada eget at ante. Aliquam molestie id neque a eleifend. Sed rhoncus lectus eu nibh lacinia, sit amet fermentum nunc tincidunt. Etiam tristique, ante nec semper rutrum, est lacus faucibus leo, sed dictum.

Rubrik

Skriv text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ipsum non nisl consectetur malesuada eget at ante. Aliquam molestie id neque a eleifend. Sed rhoncus lectus eu nibh lacinia, sit amet fermentum nunc tincidunt. Etiam tristique, ante nec semper rutrum, est lacus faucibus leo, sed dictum.

Rubrik

Skriv text här. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ipsum non nisl consectetur malesuada eget at ante. Aliquam molestie id neque a eleifend. Sed rhoncus lectus eu nibh lacinia, sit amet fermentum nunc tincidunt. Etiam tristique, ante nec semper rutrum, est lacus faucibus leo, sed dictum.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Vi bygger

Framtidens hållbara ekonomi och finansfunktioner.

Med expertisen inom ekonomi och finans och ett nytänkande arbetssätt hittar vi kärnan i ert rekryteringsbehov. Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation.
Hur går det fort och blir rätt på samma gång? Med ett välorganiserat konsultnätverk och utvecklad metodik levererar vi en snabb och korrekt konsultlösning.

Kompetens och
GAP-analys

Med hjälp av vår nischade kompetens inom våra uppdragsgivares verksamheter genomför vi en genomlysning av avdelningens mål och uppdrag samt rollernas relation till varandra för att förstå hur kommande rekrytering kommer vävas in i organisationen. Vi genomför en analys av vilka kompetenser, både kunskapsmässiga likväl som personliga, som är kritiska för att fungera i tjänsten. Detta med hjälp av en väl beprövad metodik.

Förarbete och material

Vi förbereder processen med att ta fram arbetsmaterial, tjänstebeskrivning som går publikt etc. Vidare författar vi en ”Recruitment Brief” vilket är ett mer ingående skrivet dokument vilket beskriver tjänsten utifrån flera dimensioner såsom avdelningens sammansättning, målsättningar, utmaningar och vilka specifika ansvar/befogenheter/möjligheter som ligger i rollen vi rekryterar.

Kandidat attraktion

Vi har idag en mycket stor fördel av vårt etablerade karriärnätverk där vi sedan starten 2012 arbetat med att kandidater inte ska uppfatta oss som ett klassiskt searchbolag utan som en långsiktig partner i deras karriär. Relevanta kandidater får Recruitment Briefen till sig. Vidare träffar vi dem i en intervju där vi gör en initial bedömning samt bygger vidare på relationen med kandidaten.

validering

Vi har tagit fram ett antal olika verktyg för att kunna validera kandidaternas lämplighet utifrån både de kritiska och önskade kompetenserna som definierades i första steget. Vi föreslår och väljer i samråd med dig som vår uppdragsgivare relevanta verktyg att ha med i valideringsprocessen.

Avslut och uppföljning

Vi projektleder processen genom avslutsförhandlingarna för att den ska gå så smidigt som möjligt. Genom vår nära kandidatdialog minimerar vi risken för oväntade svängningar i processen. Både tillsatta kandidater och de kandidater vilka under processens gång blivit inaktuella erhåller ett professionell avslut från processen.

Vill du veta mer om vår process?
Kontakta oss redan idag.

Företaget grundas

2012

Med ambitionen att på ett nytt sätt länka samman ekonomer med näringslivet, blev ett karriärnätverk för driftiga och ambitiösa ekonomer år 2012 startskottet för Talents of Swedens resa. En antagningsprocess sattes upp för att bli del av ett nätverk som erbjöd nätverksträffar och karriärutveckling. Vad skulle då vara avgörande för att få bli medlem i nätverket? Redan här började de två grundarnas ambition om att det är personen bakom CVt som är det viktiga att synliggöra. Men hur mäter man personlighet?

Rekryteringsprocessen förfinas

2015

Samarbeten med många framstående företag initierades av vilka många varit med på vår resa och är kunder än idag. Vi fick uppmärksamhet över vår förmåga att attrahera så många duktiga ekonomer. 

Efterfrågan ledde år 2015 till en stor förändring i vår affärsmodell. Vi bestämde oss för att på riktigt utmana den traditionella rekryteringsmarknaden. Vi hade förmågan att genom förtroende bygga långsiktiga relationer med duktiga ekonomer, nu skulle vi också bygga en rekryteringsprocess som förändrade och höjde ekonomers och näringslivets krav på rekryteringsföretag.

En långsiktig partner

Idag

Idag blir vi stolta när våra kandidater och kunder berömmer oss för hur vi levererar en förstklassig rekryteringsupplevelse av interima och permanenta positioner. Vi levererar våra tjänster med en nytänkande metodik som i högsta möjliga grad säkerställer att rätt kandidat rekryteras och riskerna för en felrekrytering minimeras.

Våra kunder ser oss som en betrodd rådgivare i frågor som berör rekrytering och organisation och marknadens ekonomer som en plattform för en långsiktig karriärutveckling.

Men resan har bara börjat. Tillsammans med kollegor, kunder och kandidater ska vi fortsätta förändra rekryterings- och konsultmarknaden och vara orsaken till de höjda krav som i framtiden kommer ställas på aktörer i vår bransch.

Avsnitt 56

Självledarskap, självbild och ekonomens kamp mellan sammanhang och autencitet.

Avsnitt 55

Finansiering och kapitalstruktur – Hur har synen på investeringar och risk förändrats?

Avsnitt 54

Hur starkt påverkas konjunkturen och hur går det för svenska kronan? Chefsekonom Annika Winsth analyserar 2023.

Avsnitt 56

Självledarskap, självbild och ekonomens kamp mellan sammanhang och autencitet.

Avsnitt 55

Finansiering och kapitalstruktur – Hur har synen på investeringar och risk förändrats?

Avsnitt 54

Hur starkt påverkas konjunkturen och hur går det för svenska kronan? Chefsekonom Annika Winsth analyserar 2023.

Våra

Expertområden

Redovisning

Skriv text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ekonomistyrning

Skriv text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Management

Skriv text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bank, finans & försäkring

Skriv text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.